Průvodce duší firmy

Vážení lídři,
jistě si kladete otázku, jaké konkurenční výhody budou základem vaší existence v turbulentní budoucnosti. Pokud na ní nemáte jednoznačnou odpověď, jste tu správně…

 

Vývoj zdrojů konkurenceschopnosti

Zlatá devadesátá jsou již dávno pryč. Už nestačí mít jen dobrý produkt za dobrou cenu, dostat ho do distribuce a úspěšně ho promovat. Stejně tak ne každá značka si udrží výlučné postavení u zákazníků obecně, někdy ani u dobře vybraných zákaznických segmentů. I pouhé udržení tržní pozice v mnoha případech může znamenat nepřiměřené výdaje na obchod a marketing.

Ani všechna opatření budujících procesní efektivitu, automatizaci, štíhlou organizaci a využití moderních technologií v nejširším slova smyslu nemusí stačit. Stejně jako při soupeření fotbalových týmů se srovnatelnou dovedností hráčů, fyzickou a taktickou přípravou, kvalitou realizačního týmu… Nakonec rozhodne soudržnost a stabilita týmu, motivace, vůle a tvůrčí schopnosti. 

Jak jste na tom ohledně týmového potenciálu vy, tedy, jak zdravá je duše firmy? K odpovědi vám mohou pomoci následující otázky:

Co tedy je duše firmy?

Duši člověka si můžeme popsat jako to, co zbývá, když vynecháme tělo a racionální mysl. Zůstane prožívání, motivace, emoce, smysl, dále přesvědčení, hodnoty a pravidla, kterými se řídí, vůle, láska… To co je ve skutečnosti pro člověka nejdůležitější, co ho definuje, ale nelze to vidět – alespoň ne na první pohled. S duší firmy je to podobné.

Jak uzdravit duši firmy?

Věříme, že účelem podnikání není jen tvořit zisk, zvláště pak za jakoukoli cenu. Záměr podnikatelských aktivit by měl mít i vyšší smysl. Minimálně se jedná o skutečnou užitečnost poskytovaných produktů, dále spolupráci místo boje uvnitř i vně firmy, kooperativní, neparazitické chování vůči lidem, organizacím a také vůči prostředí. Jen realizace záměru postaveného na těchto principech může přinést skutečné uspokojení, radost a také… úspěch. 

Věříme, že skutečnou týmovou spolupráci, táhnutí za jeden provaz a ochotu „kopat“ za firmu je možné dosáhnout jen v případě všeobecně přijímaného a srozumitelného záměru, který má (vyšší) smysl. K tomu je potřeba přidat členům týmu pocit, že jsou nastavena a hlavně dodržována férová pravidla, že jsou jasná a srozumitelná zadání úkolů a kritéria posuzování a rozhodování, stejně tak je jednoznačně podporována tvořivost a otevřená komunikace.

V jakých rolích můžeme pomoci?

Ještě váháte se nám ozvat?

Představte si, když zaměření na tuto klíčovou oblast odložíte, o rok, o dva. Kam se posune nebo neposune vaše firma za uvedenou dobu? Jak se změní vaše konkurenceschopnost? Jak se promění tým a jeho klíčoví lidé?

Představte si, jak se změní společnost, situace na trhu, dostupnost kvalitních lidí, kam se posunou konkurenti.

Představte si, kolik nejasností, překážek, ba i nástrah vás po této neprobádané cestě může potkat. Kolik chyb můžete udělat, na kolik „kuřích ok“ můžete šlápnout. Průvodci tímto „neznámým“ terénem se mohou hodit.

T

První konzultace zdarma!

Už z první nezávazné schůzky si odnesete nějakou inspiraci, nápad, nový úhel pohledu, návod, postup. Zároveň si ověříte, zda si sedneme a zda vám náš přístup a styl vyhovuje.

volejte

603 506 557

Tyto stránky nepoužívají cookies.
Jste tu v bezpečí cool

Zásady ochrany osobních údajů

Telefon

+420 603 506 557

Email

fajn@fajnfirma.cz

Adresa

Hlubočepská 38c
152 00 Praha 5

Kontaktujte nás

10 + 3 =

error: Content is protected !!