Průvodce duší firmy

Zlepšení předpokladů pro spolupráci:
Identifikace bloků a vazeb v týmu

{

„V týmu stejnou skutečnost vidí každý jinak – přes filtr svých přesvědčení, bolestí, vin, sympatií a antipatií, programů a, strachů.“

Tato služba je  logickým pokračováním či paralelní aktivitou produktu Fajn záměr, ale je možné ji aplikovat i samostatně.  Zde jsou k dispozici nepřeberné  možnosti od rozhovorů a dotazníků, přes sociometrické nástroje a testy, až po systemické konstelace nebo další pro tým vhodné metody k:

  • zmapování pozitivních vazeb, neutrálních vztahů kde absentují emoce a  vztahových bloků majících negativní vliv na spolupráci v rámci týmu 
  • u vážnějších bloků identifikace jejich příčin; dle použité metody může u aktérů již v této fázi dojít alespoň k částečnému uvědomění a uvolnění 
  • syntetickému náhledu na „zdravotní“ stav duše firmy 

Jde především o rozkrytí a pojmenování skrývaných / neřešených bolestí

Výsledkem této fáze je jasná a správná diagnóza stavu duše firmy. Další postup vždy závisí na této diagnóze.

Zmírnění či odstranění bloků mezi členy týmu

{

„Opuštění boje, odpuštění a návrat k tvořivé spolupráci  je jedinou možnou cestou být spokojený a šťastný“

Zde budeme formou osobních rozhovorů, řízených meditací, systemických konstelací a případně dalších prožitkových metod vést aktéry k:

  • pochopení, že boj nikam nevede a trvale blokuje možnost prožívání radosti v místě, kde se realizují a tráví zde podstatnou část svého života  
  • je-li potřeba, k prožitku odpuštění sobě i protistraně (jde daleko za rámec rozumového ve smyslu „co jsme  si, to jsme si“)
  • uvědomění, že jejich vnitřní prožívání si vytvářejí sami a jediná svoboda je volba reakce na podnět 
  • uvědomění, že jedině tvořivá spolupráce může změnit negativní prožívání v pozitivní 

Účelem je „obrousit hrany“ a zlepšit předpoklady pro spolupráci

Výsledkem této fáze je v optimálním případě u členů týmu pocit nového začátku a vlití nové energie a chuti pracovat.

Vyladění duše firmy na nový záměr

{

„Sdílený vyšší smysl, záměr a vize, akceptované a v praxi žité hodnoty a pravidla, tvořivá energie spolupráce v lehkosti a radosti jsou tím nejlepším základem budoucí konkurenceschopnosti“

 

Táto fáze je finální částí celkové změny ve firmě. Všechny vytvořené vize, myšlenky, principy, hodnoty a pravidla společně zavedeme do praxe:

  • nejde jen o to, aby tým rozuměl, přijal a ztotožnil se se záměrem, vizí a pravidly; jde o to, aby se podle nich choval v praxi, při každodenním, rozhodování, komunikaci…
  • stejně tak je tomu s hodnotami: teprve chování dle nově formulovaných hodnot změní původní „DNA“ a přenastaví duši firmy do nového módu
  • v neposlední řadě je důležité dosažené změny měřit a vyhodnocovat: společně navrhneme měřitelné parametry soulskills dovedností, způsob jak je měřit a toto měření zavedeme do praxe   

Účelem je implementace nové vize, žitých hodnot a pravidel  

Výsledkem této fáze je „uzdravená“ duše firmy. Tým funguje podle následujících principů:

Tyto stránky nepoužívají cookies.
Jste tu v bezpečí cool

Zásady ochrany osobních údajů

Telefon

+420 603 506 557

Email

fajn@fajnfirma.cz

Adresa

Hlubočepská 38c
152 00 Praha 5

Kontaktujte nás

7 + 1 =

error: Content is protected !!